તમારા ફોનમાં આ 12 Apps છે? તો અત્યારે જ Delete કરો નહીં તો બેન્ક એકાઉન્ટ થઈ જશે ખાલી

તમારા ફોનમાં આ 12 Apps છે? તો અત્યારે જ Delete કરો નહીં તો બેન્ક એકાઉન્ટ થઈ જશે ખાલી ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર કોઈ ડેવલોપર પોતાની …

Read more

TIPS FOR MOBILE RADIATION

TIPS FOR MOBILE RADIATION શું મોબાઈલથી થઈ શકે છે કેન્સર?:આ રીતે ચેક કરો તમારા મોબાઈલની SAR વેલ્યુ, જાણી લો કે તમારો ફોન કેટલો ઘાતક બની …

Read more

Benefits available to an officer/employee who dies while on duty today in office law.

કચેરીના કાયદા માં આજે ચાલુ ફરજ દરમ્યાન અવસાન પામતા અધિકારી / કર્મચારીને મળવાપાત્ર લાભો.. સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાવતા અધિકારી/ કર્મચારીઓ પોતાની ફરજ પ્રત્યે જાગૃત હોય …

Read more