બનાસ ડેરી ભરતી 2024:Banas Dairy Recruitment 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024: એક્ઝિક્યુટિવ જગ્યા માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024: બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ દ્વારા અધિકારી/સીનિયર ઓફિસર/જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક. એક્ઝિક્યુટિવ/ એક્ઝિક્યુટિવ/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ માટે ભરતી કરી રહી છે. Banas Dairy Recruitment 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

Read Also   Ashramshala, Sabarkantha Recruitment 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024

સંસ્થા બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ ( બનાસ ડેરી )
પોસ્ટનું નામ અધિકારી/સીનિયર ઓફિસર/જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક. એક્ઝિક્યુટિવ/ એક્ઝિક્યુટિવ/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ
એપ્લિકેશન મોડ Email
છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.banasdairy.coop

www.banasdairy.coop

બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ ( બનાસ ડેરી ) દ્વારા અધિકારી/સીનિયર ઓફિસર/જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક. એક્ઝિક્યુટિવ/ એક્ઝિક્યુટિવ/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ ભરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી Email દ્વારા એપ્લિકેશન ફોર્મ મંગાવવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વેબસાઇટ  નિયમિતપણે  ને તપાસતા રહો.

Read Also   Ashramshala, Sabarkantha Recruitment 2024

બનાસ ડેરી દ્વારા અધિકારી/સીનિયર ઓફિસર/જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક. એક્ઝિક્યુટિવ/ એક્ઝિક્યુટિવ/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ એ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે આ માટે ઉમેદવારોએ ઇ મેઇલ અરજીની છેલ્લી તારીખ 15-07-2024 છે. જેઓ Banas Dairy Bharti 2024 સામે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ સક્ષમ હશે. ઇ મેઇલ અરજી શેડ્યૂલ દરમિયાનબાયો-ડેટા/રિઝ્યૂમ ઇ મેઇલ કરવા માટે, પાત્રતા માપદંડ, અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.https://www.banasdairy.coop

Read Also   Ashramshala, Sabarkantha Recruitment 2024

Banas Dairy ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાનાં પગલાં

Banas Dairy ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો એટલે કે https://banasdairy.coop/career/

બાયો-ડેટા/રિઝ્યૂમ આપેલ ઇ મેઇલ પર મોકલો

Email : [email protected]

Banas Dairy Recruitment 2024 મહત્વની તારીખો

Banas Dairy Recruitment 2024 મહત્વપૂર્ણ તારીખો
અરજીની છેલ્લી તારીખ જુલાઈ 15, 2024

બનાસ ડેરી માં નોકરીની જાહેરાત

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

બનાસ ડેરી ભરતી 2024 સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

બનાસ ડેરી ભરતી 2024 સત્તાવાર વેબસાઇટ www.banasdairy.coop છે.

બનાસ ડેરી ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

બનાસ ડેરી ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024 છે

 

 

 

 

Leave a Comment